Het bestuur

Het bestuur van de wijkvereniging bestaat uit vrijwilligers die zich al dan niet naast hun werk en privé inzetten voor de wijkvereniging.
Hieronder kunt u zien wie er onderdeel zijn van het bestuur en welke functie zij vervullen.

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Marcel de Bruin
Ineke Hut, Algemeen Bestuurslid
Ronald Boone, Algemeen Bestuurslid
Arjen Klootsema, Algemeen Bestuurslid/voorzitter activiteitencommissie
Jack van Nieuwkasteel, Algemeen Bestuurslid