Roekenoverlast aan De Middenweg e.o. (2)

Beste inwoners,

Inmiddels hebben we de inventarisatie afgerond omtrent de roekenoverlast.

We zijn erg dankbaar voor de enorme hoeveelheid reacties, mails, handtekeningen en telefoontjes. er kwamen ruim 130 mails binnen, 164 handtekeningen, 27 telefoontjes en nog een aantal reacties via facebook e.d.

Dit hadden we niet kunnen bereiken zonder de inzet van de heren vanuit het Schar, enorme dank hiervoor.

We zijn inmiddels gestart om samen met de gemeente de klachten te groeperen en mee te zenden bij de ontheffingsaanvraag. Zodra we meer weten doen we weer een update. Mocht u nog niet hebben gehad om uw klacht te mailen, dit mag natuurlijk altijd nog.

Tot nu toe dank de medewerking.

Vriendelijke groet,

Marko Ferwerda wijkbestuur de middenweg