Extra AED geplaatst in de Woldmeenthe

Voortvloeiend uit het overleg tussen Wijkvereniging De Middenweg, Gemeente en Werkgroep Bolwerktuin werd afgelopen week een extra AED geplaatst in de Woldmeenthe.

V.l.n.r. Nel Vermeulen (Wergroep Bolwerktuin), Willem van Beek (Coördinator AED Wijkvereniging De Middenweg) en ErikHans van der Molen (Voorganger Nieuw-Apostolische Kerk).

Deze AED is beschikbaar gesteld door de Wijkvereniging. Dankzij de welwillende medewerking van de Nieuw-Apostolische Kerk aan Vesting nr. 6, is deze dichtbevolkte wijk nu een levensreddende faciliteit rijker. Voor eenieder die de AED wenst te kunnen bedienen, wordt er op locatie – in deze kerk of in wijkgebouw De Oerthe – in september tegen een kleine vergoeding een cursus Reanimatie en AED aangeboden. Deze cursus kan ook gevolgd worden voor de overige vier AED’s die in het gebied van deze wijkvereniging (Nieuwe Gagels – Oostermeenthe – Woldmeenthe) zijn gelokaliseerd.