Roekenoverlast aan De Middenweg e.o. (2)

Beste inwoners,

Inmiddels hebben we de inventarisatie afgerond omtrent de roekenoverlast.

We zijn erg dankbaar voor de enorme hoeveelheid reacties, mails, handtekeningen en telefoontjes. er kwamen ruim 130 mails binnen, 164 handtekeningen, 27 telefoontjes en nog een aantal reacties via facebook e.d.

Dit hadden we niet kunnen bereiken zonder de inzet van de heren vanuit het Schar, enorme dank hiervoor.

We zijn inmiddels gestart om samen met de gemeente de klachten te groeperen en mee te zenden bij de ontheffingsaanvraag. Zodra we meer weten doen we weer een update. Mocht u nog niet hebben gehad om uw klacht te mailen, dit mag natuurlijk altijd nog.

Tot nu toe dank de medewerking.

Vriendelijke groet,

Marko Ferwerda wijkbestuur de middenweg

Extra AED geplaatst in de Woldmeenthe

Voortvloeiend uit het overleg tussen Wijkvereniging De Middenweg, Gemeente en Werkgroep Bolwerktuin werd afgelopen week een extra AED geplaatst in de Woldmeenthe.

V.l.n.r. Nel Vermeulen (Wergroep Bolwerktuin), Willem van Beek (Coördinator AED Wijkvereniging De Middenweg) en ErikHans van der Molen (Voorganger Nieuw-Apostolische Kerk).

Deze AED is beschikbaar gesteld door de Wijkvereniging. Dankzij de welwillende medewerking van de Nieuw-Apostolische Kerk aan Vesting nr. 6, is deze dichtbevolkte wijk nu een levensreddende faciliteit rijker. Voor eenieder die de AED wenst te kunnen bedienen, wordt er op locatie – in deze kerk of in wijkgebouw De Oerthe – in september tegen een kleine vergoeding een cursus Reanimatie en AED aangeboden. Deze cursus kan ook gevolgd worden voor de overige vier AED’s die in het gebied van deze wijkvereniging (Nieuwe Gagels – Oostermeenthe – Woldmeenthe) zijn gelokaliseerd.