verslag bijeenkomst “koppengeld”

Op 20 december j.l. is er een bijeenkomst geweest waar het koppengeld ter sprake is gekomen. In dit verslag kunt u zien wat er zoal ter sprake is gekomen.

 

Voorstellen

De voorstellen worden toegelicht door Jos Groenendijk (voorzitter) en Jitske van der Galiën (secretaris)

Aanleg 3 vissteigers
Het voorstel is om 1250 euro aan te vragen voor de aanleg van 3 vissteigers bij de bruggetjes over de Steenwijker AA. De totale kosten worden geraamd op 10.508,85 euro. Het overige gedeelte wordt bijgedragen door Sportvisserij Nederland, sportvisserij Oost-Nederland en Hengelsportvereniging Steenwijk.

Dit voorstel wordt goedgekeurd
Opknapbeurt schoolplein Beatrixschool
De Beatrixschool voert een sponsoractie ten behoeve van een opknapbeurt van het schoolplein. Het schoolplein is vrij toegankelijk als speelplaats voor de wijk en er moeten een aantal speeltoestellen worden aangeschaft of vernieuwd. Het voorstel is om 1000 euro aan te vragen.Reacties
Als de Beatrixschool dit zou krijgen, heeft de Clausschool daar ook recht op. Het bestuur is het daar mee eens.De Clausschool kan ook een bijdrage vragen en het hoofd is daarvan reeds op de hoogte gesteld.

Het voorstel wordt goedgekeurd en er wordt op voorhand toestemming gegeven om een aanvraag van de Clausschool te honoreren, mocht die er komen

Jeux de boulesbaan ☐
Voor de jongeren zijn er veel speelplaatsen, maar vanuit de ouderen kwam de vraag om een vrij toegankelijke  jeux de boulesbaan aan te leggen. Liefst in de nabijheid van seniorenwoningen. Voorstel is om de mogelijkheden van een geschikte plek te onderzoeken en een kostenraming te maken. Vervolgens kan dan de aanvraag ingediend worden. Als geschikte plek wordt het grasveld aan het begin van de Middenweg genoemd. Daar is plek voor een baan en er is plek voor zitbankjes e.d. Bovendien ligt het vlakbij een seniorencomplex. Is dus voor iedereen goed bereikbaar.

Aangezien men in het kader van de groenrenovatie aan de gang wil met beplanten op deze plek, zal Jos Groenendijk kontakt opnemen met Chris Teurlinckx van de gemeente. (Hij heeft dat maandagochtend 21-12 meteen gedaan. De beplanting is al in gang gezet, maar het is geen bezwaar om dat t.z.t. aan te passen. Er moet nu een begroting gemaakt worden.)

Fietscrossbaan
Er is vraag naar de aanleg van een fietscrossbaan voor de jeugd. Ook hier geldt het voorstel om de mogelijkheden van een geschikte plek te onderzoeken en een kostenraming te maken. Vervolgens kan dan de aanvraag ingediend worden.

Dit onderwerp heeft geen prioriteit van de vergadering. Er is al erg veel voor de jeugd en een crossbaan vergt veel toezicht en onderhoud. Het wordt dus verworpen.
Ooievaarsnest in De Groene Long
Er kwam een voorstel om in de Groene Long een ooievaarsnest te plaatsen. Om verschillende redenen zagen de aanwezigen dit niet zitten. De Groene Long is niet bepaald een rustige plek, de nesten bezorgen veel vogelpoepoverlast en van vogelpoep hebben we al genoeg in de wijk, gezien de roekenoverlast. Bovendien zijn er in de nabije omgeving op rustiger plekken al ooievaarsnesten.

Ook vanavond zien de aanwezigen dit voorstel niet zitten. Het wordt dus verworpen
Hondenuitlaat- c.q. speelplaatsen ☐
Er zijn 2 voorstellen ingediend m.b.t. hondenuitlaatplaatsen. In De Groene Long is een uitlaatplaats, die erg klein is, niet omheind en de honden kunnen zo door de sloot de spoorbaan op rennen. De strook langs de AA is met nat weer niet te belopen. In Woldmeenthe is een terrein vlak langs de weg naast het gezondheidscentrum. Algemene vragen:
– omheining van het terrein zodat de honden niet de weg of de spoorbaan op kunnen rennen.
– Plaatsing van afvalbakken met hondenpoepzakjes.
– hondenspeelplaatsen bij de heuvel bij Jan Krediet en / of het grasveldje langs de Middenweg   naast het beachvolleybalveld.

In principe vindt de vergadering het een goed voorstel, maar er moet wel uitgewerkt worden wat de mogelijkheden en de kosten zijn. Jos neemt dit op met Chris Teurlinckx. (Hij heeft inmiddels meteen maandagochtend 21-12 een mailtje naar C.T. gestuurd)

Mandaat tot € 1000,- ☑
Het bestuur van de wijkvereniging vraagt groen licht voor het mogen doen van aanvragen voor koppengeld tot een bedrag van 1000 euro. Want om voor kleine aanvragen de hele wijk bijeen te moeten roepen, is niet werkbaar.

De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

 

Oproep

Naar aanleiding van de in de wijkvisie naar voren gekomen knelpunten, is er een werkgroep Wijkvisie opgericht die met de gesignaleerde problemen aan de gang is gegaan. Voor deze werkgroep hebben zich vrijwel uitsluitend bewoners van de Oostermeenthe aangemeld. Desalniettemin kan ook deze werkgroep meer leden gebruiken. En voor Woldmeenthe en Nieuwe Gagels 1 en 2 geldt, dat we dringend mensen nodig hebben. In De Nieuwe Gagels zijn er ook parkeerproblemen. En in Woldmeenthe is, als het goed is, een extra ondergrondse afvalcontainer geplaatst, na overleg met de Wijkvereniging. voor wie de wijkvisie nogmaals wil inzien, die is te vinden op: Steenwijkerland.nl

Onderwerpen die niet onder het aanvragen van koppengeld vallen, maar wel aan de orde kwamen

Verlichting
Dit onderwerp staat los van aanvragen voor koppengeld en hoort bij de gemeente thuis. Er wordt gevraagd om verlichting van het fietspad langs de AA, het fietspad achter de Vijverhof langs naar De Gagels (dat door een bos loopt) en langs het Oerthepad. Zeker in de winter wanneer het vroeg donker is, fietst hier ook veel jeugd langs. De gemeente heeft al laten weten dat er juist gestreefd wordt naar bezuiniging c.q. vermindering van het aantal lantaarnpalen, maar wij zijn van mening dat er elders op plekken in de wijk best wat minder licht mag zijn. Er zijn ook andere oplossingen mogelijk. Lantaarnpalen op zonne-energie die pas gaan branden op een laag pitje wanneer het donker wordt en een bewegingsmelder hebben, zodat ze helderder gaan branden wanneer er iemand nadert. In de wijk her en der “overbodige”lantaarnpalen weghalen. Dit onderwerp wordt ook meegenomen met de werkgroep wijkvisie.

Afvalbakken:
Er wordt geklaagd over het tekort aan afvalbakken in de wijk, met name in het openbare groen. Het beleid van de gemeente is, dat de mensen er ook ander vuil bij zetten en dat ze daarom op sommige plaatsen weggehaald zijn. De vergadering vindt dat een verkeerde manier van reageren en ook dit is al aandachtspunt voor de werkgroep wijkvisie.

Strandjes Groene Long:
Het strandje aan de vijver in De groene Long is erg vies. Er ligt wit zand, maar niet tot aan het water. En de overgang van gras naar zand is niet gemarkeerd, zodat het gras doorwoekert, het zand in. Ook als je het water in stapt is het erg vies en modderig. Dit hoort bij de onderhoudswerkzaamheden van de gemeente. Jos Groenendijk zal hierover kontakt opnemen met Chris Teurlinckx.

Parkeerproblemen in de Nieuwe Gagels:
In de wijk Oostermeenthe is men bezig met het inventariseren van het parkeerprobleem. Voor deze aanpak is gekozen omdat zich, na de info-avonden m.b.t. de wijkvisie, alleen mensen uit de Oostermeenthe zich hadden aangemeld. Vandaag dat de situatie in de andere wijken nog niet gïnventariseerd is. Het probleem wordt erkend en zal t.z.t. zeker aan de orde komen. Bij deze een oproep aan wijkbewoners om zich aan te melden voor de werkgroep wijkvisie.

Overlast Groene Long:
Er wordt gemeld dat er vaak overlast is van jeugd in de Groene Long, soms zelfs tot diep in de nacht wordt er lawaai gemaakt. En nu wordt er ook weer vuurwerk afgestoken. De politie bellen helpt niet echt, want die komen met politiewagens aanrijden en dan maakt iedereen dat hij wegkomt. Ze zouden de auto bij De Oerthe moeten parkeren en dan van twee kanten lopend het park in moeten gaan. Ook dit moet bij de gemeente gemeld worden.

 

Download het verslag als pdf bestand
Delen en liken? Graag! thx

Eén gedachte over “verslag bijeenkomst “koppengeld”

 • 2 januari 2016 om 10:38
  Permalink

  1. Speeltoestellen op een schoolplein vind ik klinklare onzin. Onderhoud is voor school. Is het in principe wel openbare speelplaats??
  2. Grasveld begin Middenweg. Ik neem aan dat dit in de buurt is van de Meentheflat?
  3. Hondenspeelplaats: weg gegooid geld. Er is genoeg ruimte om honden uit te laten.Mijn voorkeur zou uitgaan naar het plaatsen van bakken met zakjes zodat eigenaren de uitwerpselen van de honden op kunnen ruimen. Doorn in het oog dat er zoveel eigenaren de honden overal maar uit laten en laten poepen.
  4. Overlast jongeren: wordt veel te zwaar aan getild. Jongeren horen te hangen; deden wij vroeger ook. Faciliteer meerdere plaatsen voor die jongeren en beloon ze indien ze het netjes houden.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *