Algemene ledenvergadering 2018

Het bestuur van wijkvereniging ‘de Middenweg’ nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op:

vrijdag 1 juni om 19.30 uur
wijkcentrum ‘De Oerthe’
Parallelweg 15 Steenwijk

Vanaf 19.15 uur bieden we u graag een kopje koffie of thee aan.

AGENDA
1. Opening en welkom
2. Mededelingen door de voorzitter.
3. Verslag van de ledenvergaderingen d.d. 19 mei 2017 (wordt tijdens de vergadering uitgereikt aan degenen die het niet per email hebben ontvangen)
4. Financiën 
jaarrekening 2017 (wordt tijdens vergadering uitgereikt) 
begroting 2018 (wordt tijdens vergadering uitgereikt) 
verslag controlecommissie 
Verlenen decharge 
benoeming controle commissie
5. Benoeming nieuwe bestuursleden: (3 vacatures. 1 bestuurslid stelt zich herkiesbaar)
6. Activiteiten in en rond de wijken
7. Wijkcentrum ‘de Oerthe’
8. Rondvraag
9. Sluiting rond 21.00 uur. Er is dan een hapje en een drankje.

Marcel de Bruin treedt af als penningmeester maar verlaat het bestuur pas wanneer er een vervanger is. Inmiddels hebben Jomi Nijenhuis en Ronald Boone zich kandidaat gesteld als bestuurslid. Jitske van der Galiën is herkiesbaar en is bereid om de functie van secretaris op zich te blijven nemen, maar wil de komende 4 jaar gebruiken om het secretariaat over te dragen. 

Mocht u deze uitnodiging ook per post ontvangen hebben, betekent dit dat wij niet over een (geldig) emailadres van u beschikken. Beschikt u wel over een emailadres, of is dit veranderd, vragen wij u om dat aan ons door te geven. Dat levert een enorme kostenbesparing op voor ons en we kunnen u tussentijds beter informeren. Aangezien de naam van het emailadres niet altijd overeenkomt met uw eigen naam, verzoeken wij u om een mailtje te sturen met vermelding van naam en adres naar ln.ge1561042938wnedd1561042938imedv1561042938w@ofn1561042938i1561042938

Nog geen lid van de Wijkvereniging? U kunt zich aanmelden als lid.

 

Delen, ja graag!
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *