Raad van state verwerpt bezwaren.

Bron: Geen Opschudding Gaswinning Eesveen

Heel veel media aandacht vandaag! In allerlei kranten, regionale nieuwsuitzendingen is er aandacht voor de uitspraak van de Raad van State inzake de aangevraagde voorlopige voorziening. Luister/kijktip: Overijssel vandaag vanaf 17.00 uur en nieuwsuitzendingen van RTV Drenthe en RTV Oost

Helaas is de opschorting niet blijven staan :(. De kraan staat letterlijk open en dat is goed te horen ook! Mocht je het hinderlijk vinden, meldt het bij Vermilion (via contactformulier) en bij het Staatstoezicht op de Mijnen (en laat het ons weten!) en als laatste… leg het vast!

Natuurlijk is het jammer dat we dit niet wonnen maar de kans was ongelooflijk klein dat de voorlopige voorziening stand zou houden. Wel is de uitspraak van de Raad van State het bestuderen waard! De aanwijzingen kun je meenemen in je beroep! In het beroep wordt nog beter nagegaan of het instemmingsbesluit genomen had mogen worden. Wees zo feitelijk mogelijk.

Inmiddels heeft Marijke de offerte binnen voor een bouwkundige 0-meting van haar pand. Kosten ongeveer 800 euro. Niet misselijk. Maar aan de andere kant sta je hier wel een stuk sterker mee en wellicht in de toekomst kunnen kosten hiervoor verhaald worden. Mocht jezelf een bouwkundige 0-meting willen laten doen.. let op dat deze NIVRE gecertificeerd is.

Bodemdaling zal inderdaad geen probleem zijn. Bodemverzakking is een veel groter issue. Hier is nog geen officieel landelijk onderzoek naar gedaan. TNO heeft wel aangekondigd dat ze dit gaan doen. Bodemverzakking ontstaat door methaanlekkage uit de boortube en langs de randen van de boorput. Dit kan heel grillig zijn en tot schade leiden afhankelijk van de ondergrond. Oproep aan iedereen: als je verzakkingen ziet, meldt ze!! In principe bij Vermilion (schadeprotocol op hun site) of bij ons én bij gemeente en leg het vast!!!

Bodemtrilling hebben we nog niet kunnen bewijzen. KNMI registreert de uitkomst van de metingen door de geofoon (DR-014 Kallenkote) en soms zitten er gekke uitslagen in. In het gesprek met Vermilion wat op ons initiatief georganiseerd was hebben ze gezegd dat hij goed meet: er waren kleine trillingen in de orde van 0.2-0.4 maar helaas willen ze het gespreksverslag niet bevestigen dus ook dit is geen bewijs. 
Geofoons zijn per definitie niet heel geschikt om het verband tussen bodem trilling en schade aan je woning/opstal aan te tonen. Daarvoor heb je een tiltmeter nodig of meters die de grondversnelling meten. 
http://www.ondergroningen.nl/tiltmetingen-dringend-nodig/ Het OMEM heeft inmiddels in Groningen veel onderzoek hiernaar verricht. Op deze site staat sowieso veel informatie.

Mocht er onder jullie een aardwetenschapper zijn die zich eens in wil verdiepen in de analyse van de seismogrammen… we zouden heel graag met je in contact willen komen!

tot zover, groetjes Marijke, Rita en Jeannette

Delen, ja graag!
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter