Category Archives: De Wijkvereniging

Oud en Nieuw in Wijkcentrum De Oerthe

Dit jaar gooien wij het wijkcentrum De Oerthe weer open om gezellig met elkaar oud en nieuw te vieren.

Een gezellig samenzijn met andere wijkbewoners onder het genot van een hapje en een drankje.
Gezellig kletsen of een spelletje spelen. Liever swingend het nieuwe jaar in, dat kan ook natuurlijk.

Vrijwilligersavond, donderdag 24 Augustus 2017

Beste mensen,

bij deze nodigt het bestuur van wijkvereniging De Middenweg je uit om naar een bijeenkomst te komen van de vrijwilligersavond die gehouden zal worden op 24 augustus om 20:00 uur in De Oerthe.

Ingebruikname Duo-fiets

03112016_duofiets

Dank zij sponsoring van o.a. Fietsenhandel van Veen, AH-van Etten, Wijkvereniging De Middenweg en koppengeld is het mogelijk geworden om gebruik te maken van een duofiets. Deze staat geparkeerd in De Meenthehof en het is de bedoeling dat bewoners van onze wijk die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen, samen met een mantelzorger een tochtje kunnen maken in de omgeving.

Wijkbewoners van de Meenthe kunnen op een laagdrempelige manier gebruik maken van de duofiets om samen met iemand, voor wie fietsen niet of beperkt mogelijk is, er even op uit te gaan.  Hierdoor kunnen deze mensen weer deelnemen aan een sociaal gebeuren en integreren in de wijk.

De fiets heeft onder meer trapondersteuning, een draaibare stoel en extra maatregelen om stevig en veilig te zitten. Wilt u meer informatie over het gebruiken van de duofiets? Neemt u dan contact op via e-mail ln.ln1513614641o-peo1513614641rggro1513614641z@foh1513614641ehtne1513614641emedw1513614641skmae1513614641t1513614641 of tel. (0521) 510673 of (0521) 512379.

 

Picknick De Groene long – foto’s/verslag

Het was gezellig druk tijdens de picknick in  De Groene Long.

Ze stonden in de rij voor de hindernisbaan en ook het springkussen werd  druk bezocht. Er werd touwtje gesprongen, gevoetbald en natuurlijk gepicknickt.  De kinderen konden ook paardrijden, limonade halen  en hamburgers eten.  Al met al waren er rond de 150 kinderen op af gekomen. Dank aan alle vrijwilligers en de mensen van AH-van Etten

Voor herhaling vatbaar.

 

Bijeenkomst koppengeld betreffende jeu-de-boulsbaan/buurtpark Waardeel op 15 April

jeu-de-boules

Op de bijeenkomst van 20 december j.l. is onder andere voorgesteld om een jeux de boulesbaan aan te leggen, met name als ontmoetingsplek voor senioren en de overige wijkbewoners. Inmiddels heeft een werkgroep een ontwerpplan gemaakt en dat willen we voorleggen aan ALLE wijkbewoners, met daaraan gekoppeld de vraag of het koppengeld voor dat ontwerp aangevraagd kan worden.

Daartoe nodigen wij u uit om op 15 april 20:00 naar De Oerthe te komen zodat u kennis kunt nemen van het plan en groen licht te geven voor het aanvragen van koppengeld hiervoor.

zie ook de flyer die is rondgebracht in de wijk

Download

 

Update 17-04-2016

Er is een verslag gemaakt van deze avond en dat kan je hieronder inzien

Download

Kookgerei voor de wekelijkse buurthap

Wijkvereniging zoekt bestuursvoorzitter (m/v) + Algemeen bestuurslid (2)

verslag bijeenkomst “koppengeld”

Op 20 december j.l. is er een bijeenkomst geweest waar het koppengeld ter sprake is gekomen. In dit verslag kunt u zien wat er zoal ter sprake is gekomen.

Kerstborrel

Op zondag 20 december is er om 16:00 een kerstborrel in De Oerthe met het thema “koppengeld”

Het zogenaamde koppengeld is een vast bedrag per kern of wijk dat besteed moet worden aan lokale leefbaarheid. De hoogte is afhankelijk van het aantal inwoners per wijk. (1,88 euro p.p.). Het wordt via de wijk- of dorpsbelangenverenigingen aangevraagd bij de gemeente. In het verleden is via de wijkvereniging De Middenweg (voorheen Oostermeenthe) koppengeld aangevraagd, onder andere voor het inrichten van het wijkcentrum, de speelplaatsen in de wijk en bijdragen aan Koningsdag & buitenspeeldag.

Op 20 november j.l. kwamen een aantal wijkbewoners bij elkaar om te brainstormen over mogelijke bestemmingen voor het koppengeld. Aangezien er maar weinig mensen op af kwamen, hebben we besloten om iedereen op de hoogte te stellen van wat er besproken is en alsnog de gelegenheid te bieden om ideeën aan te dragen.

Voorstellen

Vissteigers
Het voorstel is om 1250 euro aan te vragen aan de aanleg van 3 vis-steigers bij de bruggetjes over de Steenwijker AA. De totale kosten worden geraamd op 10.508,85 euro. Het overige gedeelte wordt bijgedragen door Sportvisserij Nederland, sportvisserij Oost-Nederland en Hengelsportvereniging Steenwijk.

 

Schoolplein Beatrixschool
De Beatrixschool voert een sponsoractie ten behoeve van een opknapbeurt voor het schoolplein. Het schoolplein is vrij toegankelijk als speelplaats voor de wijk en er moeten een aantal speeltoestellen worden aangeschaft of vernieuwd. Het voorstel is om 1000 euro aan te vragen.

 

Jeux de boulesbaan
Voor de jongeren zijn er veel speelplaatsen, maar vanuit de ouderen kwam de vraag om een vrij toegankelijke jeu-de-boulesbaan aan te leggen. Liefst in de nabijheid van seniorenwoningen.

Voorstel is om de mogelijkheden van een geschikte plek te onderzoeken en een kostenraming te maken. Vervolgens kan dan de aanvraag ingediend worden.

 

Fietscrossbaan
Er is vraag naar de aanleg van een fietscrossbaan voor de jeugd. Ook hier geldt het voorstel om de mogelijkheden van een geschikte plek te onderzoeken en een kostenraming te maken. Vervolgens kan dan de aanvraag ingediend worden.

 

Ooievaarsnest in De Groene Long
Er kwam een voorstel om in de Groene Long een ooievaarsnest te plaatsen. Om verschillende redenen zagen de aanwezigen dit niet zitten. De Groene Long is niet bepaald een rustige plek, de nesten bezorgen veel vogelpoep overlast en van vogelpoep hebben we al genoeg in de wijk, gezien de roekenoverlast. Bovendien zijn er in de nabije omgeving op rustiger plekken al ooievaarsnesten.

 

Reageren – aandragen nieuwe voorstellen
Iedereen die nog een goed idee heeft, is dus van harte welkom op 20 december. Indien u hier niet bij aanwezig kunt of wil zijn maar toch op- of aanmerkingen of ideeën heeft dan kunt u dit ook melden via ln.ge1513614641wnedd1513614641imedv1513614641w@ofn1513614641i1513614641 of het contact-formulier.

Voorstel mandaat voor aanvragen tot € 1000,-
Verder vraagt het bestuur van de Wijkvereniging mandaat om over aanvragen tot 1000 euro te mogen beslissen namens de wijk zonder iedereen bij elkaar te hoeven roepen.

 

Sintmaarten

ook dit jaar hebben we weer een leuke tocht uit gezet die de kinderen kunnen gaan lopen met hun lampionnetjes om daar na lekkere snoepjes op te kunnen halen. lijkt het je leuk om mee te lopen kom dan naar de oerthe

We verzamelen om 17:00 bij wijkcentrum de oerthe en 18:00 vertrekken we.