Wijkvereniging De Middenweg blijft in De Oerthe + korte terugblik op afgelopen jaar

We hebben nu definitief te horen gekregen dat de wijkvereniging gebruik kan blijven maken van  het wijkgebouw De Oerthe. De gemeente gaat wel op zoek naar een koper, maar die krijgt de wijkvereniging erbij. Mogelijk kan er dan een goede uitwisseling en samenwerking ontstaan ten bate van de wijk.

Verenigingen en maatschappelijk gerichte organisaties kunnen zich weer aanmelden als ze ruimte willen huren. We gaan binnen deze categorie ook op zoek naar vaste huurders. En ook de verlengde huiskamerfunctie kan door blijven gaan.  En voor het eerst sinds jaren hebben we weer een voltallig bestuur. Jos Groenendijk is afgetreden als voorzitter en betuurslid. Jeroen Meinen is de nieuwe voorzitter, Jitske van der Galiën blijft secretaris, Marcel de Bruin blijft penningmeester en Jack van Nieuwkasteel blijft algemeen bestuurslid. Verder zijn toegetreden als algemeen bestuurslid: Ineke Hut, Koosje de Jong en Arjen Klootsema.

Het afgelopen jaar waren de activiteiten vooral gericht op de doelgroep van 4-12 jaar. Een aantal keren hebben we activiteiten moeten afgelasten omdat er te weinig aanmeldingen waren. We doen dus nog een dringende oproep om u aan te melden als vrijwilliger. (ln.ge1531936440wnedd1531936440imedv1531936440w@ofn1531936440i1531936440)

In september hopen we reguliere activiteiten voor de jongeren weer op te kunnen pakken. Maar dan moeten er wel voldoende vrijwilligers zijn. Er hebben een aantal geslaagde activiteiten plaatsgevonden:
* De buitenspeeldag in juni 2016, in samenwerking met AH-van Etten
* Halloweendisco
* Kerstmarkt i.s.m. het RIBW
*kinderbingo’s op zondag- en woensdagmiddag
* JP in het wild (Johan Presscher): spoorzoeken met maximaal 12 deelnemers.
Binnen ½ dag al volgeboekt.
* Koningsdag: Vanwege het slechte weer weinig kleedjes op het schoolplein,
maar de broodjes en de drankjes in en om De Oerthe liepen goed.
* Elke woensdagavond oefent Crescendo nog steeds in De Oerthe en sinds september 2016 kan men
dan ook terecht bij de sjoelclub Sportlust.
(deze laatste activiteit ligt stil van mei t/m augustus)
* In samenwerking met sportvisserij Nederland zijn er 3 vissteigers gemaakt bij de Aa.
* Op de hoek Middenweg / Waardeel is een jeu de boulesbaan aangelegd met een kruidentuin en
fruitbomen. Er zijn bankjes geplaatst en het is een mooie ontmoetingsplek geworden voor de
buurtbewoners die het ook deels onderhouden. Ook vanuit de Meenthehof wordt er goed gebruik
van gemaakt.
* Het Greenteam vertrekt nog elke maand met schoolkinderen om afval op te ruimen in de wijk.
Ze hebben een bedrag gekregen via het RABO-fonds waarvan ze materiaal kunnen vervangen.
* De buurthap in samenwerking met het RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen) loopt
ook goed. Elke week tussen de 12 en de 20 deelnemers die voor 4 euro kunnen komen eten.
Er wordt door 4 vrijwilligers om de beurt gekookt. (deze activiteit ligt stil tijdens juli en augustus)
* Elke dinsdag is er creatieve inloop, in samenwerking met het RIBW. Men kan ook gewoon een
kopje koffie / thee komen drinken, maar ook schilderen en knutselen.
* We hebben meegewerkt aan de aanschaf van de duofiets die geparkeerd staat in de Meenthehof.
Die kan geleend worden door wijkbewoners die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, met een
vrijwilliger kunnen ze dan toch een fietstochtje maken. De fiets wordt electrisch ondersteund.
* De gemeente was van plan om een zonnepark aan te leggen in het stroomgebied van de AA.
Bewoners zijn hiertegen in verweer gekomen en hebben een commissie opgericht om, niet alleen
dit te verhinderen, maar ook om met alternatieven te komen.
De wijkvereniging heeft aan dit initiatief medewerking verleend.
Hieruit is een buurteam onstaan, dat met behulp van Buurkracht (een organisatie die dit soort
initietieven ondersteunt) wil gaan werken aan duurzaamheid voor de wijken Oostermeenthe,
Woldmeenthe en Nieuwe Gagels.Inmiddels heeft er al een bewonersoverleg plaatsgevonden.
Er komt op 12 oktober weer een bewonersoverleg.
* Elke eerste donderdag van de maand wordt in De Meenthehof koffie gedronken in huiskamer
“De Middenweg”. Ook hieraan hebben wij meegewerkt en de wijkvereniging betaalt de koffie.
Men kan hier terecht met vragen over zorg en welzijn en er wordt elke keer iemand uitgenodigd
om wat te vertellen over diverse onderwerpen. Zo zijn o.a. aan de orde geweest:
Het gebruik van de duofiets, gehandicaptenvervoer, woningaanpassingen, rollatorkeuring,
wijkvereniging. (deze activiteit ligt stil tijdens juli en augustus)
* Een groepje buurtbewoners is begonnen met plannen om een belevingstuin te maken tussen de
Rikking en de Oostercluft. Het basketbalveld dat daar ligt is verwaarloosd en moet opgeknapt
worden. De bewoners willen er een ontmoetingsplek van maken.

Delen en liken? Graag! thx

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *